Utveckling och utbildning av de anställda kan vara ett sätt att behålla kompetenta medarbetare.

Ett kompetenslyft kan se ut på många sätt. Det kan t.ex. innebära en utbildning/kurs, ny kunskap och inte minst fortbildning på arbetsplatsen för den enskilda chefen, medarbetaren eller hela teamet.

FUGL LEONHARDTs Learning Centre utvecklar och skräddarsyr program efter behov – program som gagnar din verksamhet, gör att dina anställda får mesta möjliga utbyte av processen och stärker deras arbetsmotivation.

För flera av kurserna kan man söka ersättning från olika kompetensfonder och /eller VEU-fonder.

Läs mer om:

Kontakta oss

Ett gott samarbete börja med en bra dialog.

Liksom för alla våra övriga tjänster kan du räkna med att höra från oss inom 24 timmar.

T: (+45) 77 33 00 00
E: rec@fuglleonhardt.dk

Kompetensutveckling

Läs mer