PERSONLIGHETSTEST

FUGL LEONHARDT använder i vissa fall tester, t.ex. som en del av rekryteringsprocessen eller vid individuell coachning och karriärrådgivning. Vi har även framgångsrikt använt oss av tester på organisatorisk nivå.

Kontakta oss

Liksom för alla våra övriga tjänster kan du räkna med att höra från oss inom 24 timmar.

T: (+45) 77 33 00 00
E: rec@fuglleonhardt.dk

MPA – för en framgångsrik rekrytering. Välj rätt medarbetare och se till att behålla dem.

HR-personal över hela världen använder MPA (Master Person Analysis) för att säkerställa att de anställer rätt personer. MPA används också som underlag för karriärplanering och i samband med andra HR-aktiviteter. MPA är ett effektivt verktyg för medarbetare på alla nivåer vid:

  • Rekrytering
  • Personlig utveckling
  • Chefsutveckling
  • Omställlningsstöd
  • Talent management
  • Organisationsutveckling

EASI – ditt verktyg för att motivera och utveckla

EASI är ett pålitligt verktyg för att kartlägga de anställdas motivation, identifiera potentiella talanger och förbättra kommunikationen. HR-chefer och anställda över hela världen använder EASI i samband med personlig coachning, teamutveckling, konfliktlösning, kommunikationsträning, utvecklingssamtal med medarbetarna och chefsutvecklingsprogram.

EASI är ett värdefullt verktyg för att:

  • Identifiera motivationsfaktorer bland de anställda
  • Identifiera sambandet mellan ett typiskt beteende och motivation
  • Konfliktsituationer, karriärrådgivning och coachning, inklusive förbättring av den egna arbetssituationen.